Privacy Verklaring

I. Privacy

 • Treebusch Management BV respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.AngieWithLove.com en haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
 • De bescherming van de privacy is belangrijk bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, hieraan besteden wij speciale aandacht. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Overeenkomsten met andere partijen worden alleen aangegaan als zij kunnen bevestigen zich aan de wettelijke bepalingen te zullen houden.

II. Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens

 • Treebusch Management BV verzamelt gegevens van klanten ten behoeve van het versturen van de bij Treebusch Management BV gekochte tickets, maar ook om haar klanten te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en evenementen.
 • Verder verzamelt Treebusch Management BV gegevens ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Treebusch Management BV verzamelt gegevens om deze te gebruiken en te verstrekken (of anderszins te beschikking te stellen) aan derden ten behoeve van direct marketing doeleinden, ten behoeve van marktonderzoek, of voor het toesturen van andere voor de (potentiële) klant mogelijk interessante informatie. Direct marketing omvat onder meer direct mail, telemarketing, SMS marketing en persoonlijke verkoop.
 • De gegevens worden verder verwerkt (al dan niet door derden) om reclame, nieuwsbrieven en overige informatie (al dan niet van derden) af te stemmen op de wensen van de betreffende klant of potentiële klant.
 • Treebusch Management BV gebruikt de gegevens voor het verkrijgen van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten, het bepalen van de (algemene) strategie of andere activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.
 • Tenslotte gebruikt Treebusch Management BV de gegevens voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Door het aangaan van een overeenkomst met Treebusch Management BV geeft de klant Treebusch Management BV toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens zoals hier boven beschreven.

III. E-mail

 • Bij het plaatsen van een bestelling via de website vult de klant zelf zijn gegevens in op een speciaal elektronisch formulier. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden voor andere diensten zoals het ontvangen van informatie m.b.t. nieuwe evenementen, annuleringen/ wijzigingen, het ontvangen van nieuwsbrieven of email alerts.
 • Als u geen informatie per e-mail wenst te ontvangen is het mogelijk om u voor deze service af te melden. Op de website van Treebusch Management BV staat aangegeven hoe dit gerealiseerd kan worden. Als het niet lukt om u via de website af te melden, kunt u een brief of e-mail sturen naar Treebusch Management BV en zal vervolgens zorgen voor afmelding van de betreffende service.

IV. Bewaren gegevens

 • Treebusch Management BV bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit geldt niet voor klanten die hebben aangegeven reclame via e-mail te willen ontvangen. De gegevens van deze klanten worden bewaard totdat zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

V. Beveiliging

 • Treebusch Management BV heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

VI. Cookies

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door de browser worden opgeslagen op de harde schrijf van uw computer. Cookies zorgen ervoor dat er gemakkelijker ‘gesurft’ kan worden, omdat eerder bezochte websites de computer al ‘kennen’. Het is daarom niet noodzakelijk om bij elk nieuw bezoek aan de website steeds opnieuw bepaalde gegevens te moeten invoeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik om het internetverkeer te optimaliseren. Treebusch Management BV maakt gebruik van cookies om elke klant te kunnen herkennen bij elk nieuw bezoek aan de website. Cookies stellen een organisatie in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten en deze te verbeteren en aan te passen. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Elke browser kan zo ingesteld worden dat cookies worden geweigerd of dat er wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

VII. Social plug-ins

 • De website van Treebusch Management BV bevat social plug-ins van het sociale netwerk facebook.com. De exploitant van dat netwerk is Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna “Facebook”).

Wanneer een gebruiker een pagina van een website met een social plug-in (ook wel ‘Like’-knop genoemd) benadert, maakt de browser van de gebruiker verbinding met de servers van Facebook, om de data, die nodig zijn voor de social plug-in(s), te downloaden. Facebook ontvangt dan vervolgens informatie over het webadres van de webwinkel die door de gebruiker wordt bezocht, de datum en tijd van toegang en het IP-adres van de gebruiker. 

Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, is Facebook voorts in staat om het bezoek van de gebruiker aan die pagina van de webwinkel te koppelen aan de Facebook-pagina van de gebruiker. 

Als de gebruiker klikt op de ‘Like’-knop weergegeven op een pagina van de webwinkel, dan wordt deze informatie ook naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. 

Als de gebruiker niet wenst dat deze informatie wordt verstuurd naar Facebook, moet hij of zij uitloggen bij Facebook vóór het bezoek aan de webwinkel. Als de gebruiker van de webwinkel geen lid is van Facebook, dan bestaat de kans dat Facebook het IP-adres van de gebruiker opslaat. 

Treebusch Management BV heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins of op de informatie die wordt doorgestuurd aan Facebook. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de rechten van de gebruiker en andere opties ter bescherming van de privacy van de gebruiker kan worden gevonden in het privacybeleid van Facebook via de volgende link: http://www.facebook.com/policy.php .

VIII. Verzet

 • Een klant kan tegen de verwerking van persoonsgegevens voor Direct Marketing doeleinden of andere commerciële doeleinden schriftelijk verzet aantekenen bij Treebusch Management BV. Op eerste verzoek van een klant zal Treebusch Management BV deze verwerking (inclusief verwerking door derden) van persoonsgegevens onmiddellijk kosteloos (laten) beëindigen.

IX. Wijzingen

 • Het reglement m.b.t. Privacy & Veiligheid kan worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Treebusch Management BV.

X. Contact

 • Indien u nog vragen heeft m.b.t. Privacy & Veiligheid, neem dan contact op met de Treebusch Management BV.